Dewiswch eich iaith

Dewis Iaith

Un o gryfderau Popeth Cymraeg yw bod gennym dîm o gyfarwyddwyr gwirfoddol, rhai ohonynt efo ni o'r dechrau, sydd yn rhoi eu hamser am eu bod yn credu yn nyfodol yr Iaith a phwysigrwydd dysgu'r iaith i bawb.  Diddorol nodi hefyd bod nifer o'r cyfarwyddwyr wedi dysgu'r iaith eu hunain, rhai ohonynt ar ein cyrsiau ni.  Mae gennym hefyd gyfarwyddwyr sydd a sgiliau arbenigol mewn nifer o feysydd gan gynnwys adeiladau a chynllunio, addysg a llywodraeth leol.

Alun Jones
Cadeirydd

Dyfrig Berry
Is-gadeirydd

Adrian Hughes
Trysorydd

Dilys Hughes
Cyfarwyddwr

Rita Roberts
Cyfarwyddwr

John Roberts
Cyfarwyddwr

Tony Jones
Cyfarwyddwr

Hugh Brightwell
Cyfarwyddwr

Rydym bob amser yn chwilio am gyfarwyddwyr newydd felly os oes gennych ddiddordeb mynnwch air efo Ioan ein Prif Weithredwr.