Dewiswch eich iaith

Dewis Iaith

Un o allweddau llwyddiant Popeth Cymraeg yw'r tîm sydd wedi ei greu yno. Hynny, a'r teimlad teuluol yw'r sail ar gyfer datblygiadau'r dyfodol hefyd. Ar hyd y blynyddoedd, mae'r gweithwyr a'r tiwtoriaid wedi datblygu ochr yn ochr â'r dysgwyr, gyda phob un yn cael cyfle i feithrin eu sgiliau gorau. Dyma gyfle i gwrdd â nhw.

Ioan Talfryn
Prif Weithredwr

Verona Pritchard Jones
Rheolwr

Lowri Ellis
Tiwtor-Drefnydd

Helen Morris
Tiwtor-Drefnydd

Mark Parry
Tiwtor-Drefnydd

Pegi Talfryn
Tiwtor-Drefnydd

Yn ogystal â'r staff a grybwyllwyd uchod, mae gennym diwtoriaid sy'n dysgu cyrsiau'r ganolfan mewn lleoliadau cymunedol yn Sir Ddinbych neu drwy Zoom.