Dewiswch eich iaith

Dewis Iaith

Gwers Ar-Lein

Bydd ein cyrsiau rhithiol (virtual) yn cael eu dysgu gan diwtor ac yn ddefnyddio Zoom (h.y. dydyn nhw ddim yn gyrsiau hunan-ddysgu a disgwylir i bawb fynychu’r sesiynau). Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn.  Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.

Mae Popeth Cymraeg yn cynnig sawl math o gwrs:

Ein nod yw cynnig rhaglen gytbwys o ddosbarthiadau cymunedol yn Sir Ddinbych a darpariaeth ar-lein drwy Zoom. Ar hyn o bryd dan ni’n ailadeiladu ein darpariaeth gymunedol yn dilyn yr epidemig Covid-19. Mae'r dosbarthiadau'n rhedeg o fis Medi i fis Mehefin.

Cyrsiau Traddodiadol unwaith yr wythnos (rhwng 2 a 3.25 awr yr wythnos).
Dan ni’n defnyddio'r gwerslyfrau cenedlaethol (Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch) gyda deunydd atodol.

Cyrsiau Dysgu Popeth yn defnyddio y dull arloesol Dadawgrymeg a ddefnyddiwyd ar raglenni teledu Cariad@iaith.
Maen nhw fel arfer rhwng 3.25 a 6 awr yr wythnos yn dibynnu ar y cwrs. Dan ni’n defnyddio gwerslyfrau unigryw sydd wedi’u cynhyrchu gan Popeth Cymraeg yn benodol ar gyfer y cyrsiau hyn.

Cyrsiau Bloc Cyrsiau dwys o  2, 3, 4 neu 5 diwrnod (nid yn breswyl)

Sadyrnau Siarad Cyrsiau undydd ar Ddydd Sadwrn

 

Os hoffech drafod pa gwrs fyddai’n addas i chi cysylltwch â ni ar
01745 812287
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

I gofrestru ar lein cliciwch ar ddolen yng ngholofn olaf ein rhestri cyrsiau.

 

 Anghenion Mynediad i'r Anabl 

Os oes gynnoch chi unrhyw anghenion mynediad a wnewch chi gysylltu â ni o flaen llaw, os gwelwch yn dda, er mwyn i ni fedru hwyluso pethau i chi: 01745 812287

 

Am fanylion ynglŷn â dosbarthiadau yn siroedd Y Ffint a Wrecsam cysyllter â’n partner Coleg Cambria ar 01978 267596.