Dewis Iaith

Cyrsiau Dechreuwyr

Ionawr 2020

Mae'r cyrsiau 15 wythnos yma wedi eu hanelu at bobl efo dim neu ychydig iawn o wybodaeth o'r Gymraeg

Pob cwrs yn cychwyn yn yr wythnos sy'n dechrau ar yr 20/01/2020

Y prisiau yw :

  • £45 (Mae gostyngiadau ar gael. Er mwyn derbyn un o’r gostyngiadau hyn bydd angen defnyddio un o’r codau isod)
  • Bydd £10 ychwanegol i'w dalu am yr adnoddau
 

Gostyngiadau a Rhif Côd y Gostyngiadau

 

Cofrestru cynnar :  20% o ostyngiad.  Dyddiad cau 12fed Ionawr 2020

 
Dych19 Dychwelwyr 20%  Dysgwyr sy’n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +.  Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw’r dysgwr yn gymwys.
 
Cynnar20 Ymrestru Cynnar cyn 12fed Ionawr 2020 20%
 
Pen19 Pensiynwyr yn derbyn Credyd Pensiwn - 40% - Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
Myf19 Myfyrwyr yn astudio cwrs hyfforddi gyda Choleg neu Brifysgol - 40% - Cerdyn NUS neu gerdyn adnabod y coleg / y brifysgol i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
Budd19 Credyd Treth Gwaith; Cymhorthdal Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth; Budd-dal Tai/Treth Y Cyngor;
                     Lwfans Byw i’r Anabl; Lwfans Gofalwr; Lwfans Ceisio Gwaith - 40%. Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
Pwysig: Ni ellir defnyddio mwy nag un côd disgownt.
Os ydych yn gymwys ar gyfer mwy nag un o’r codau disgownt uchod defnyddiwch yr un sydd yn cynnig y disgownt uchaf.

 

 

Teitl Y CwrsTrefCanolfanDyddAmser CychwynAmser GorffenCyfarfod CroesoPrisCôd Cofrestru ar-leinCofrestru
Mynediad 1BodelwyddanCanolfan FusnesMawrth10:0012:301/14/2020£45gd-17674https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/bb46f8b3-9216-ea11-a95d-002248015e4e/
Mynediad 1CorwenCanolfan NiGwener9:3012:001/17/2020£45gd-17675https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/bc46f8b3-9216-ea11-a95d-002248015e4e/
Mynediad 1DinbychCanolfan Iaith ClwydIau19:0021:001/16/2020£45gd-17677https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/be46f8b3-9216-ea11-a95d-002248015e4e/
Mynediad 1PrestatynCanolfan Fowlio Gogledd CymruIau13:0015:301/16/2020£45gd-17678https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/bf46f8b3-9216-ea11-a95d-002248015e4e/
Mynediad 1RhuddlanCanolfan GymnedolLlun19:0021:001/13/2020£45gd-17679https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/c046f8b3-9216-ea11-a95d-002248015e4e/
Mynediad 1RhuthunColeg Cambria LlysfasiMercher10:0012:301/15/2020£45gd-17680https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/c146f8b3-9216-ea11-a95d-002248015e4e/

 

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg