Dewis Iaith

 

Mae Popeth Cymraeg yn cynnig sawl math o gwrs

 

Cyrsiau Ionawr - Cyrsiau Traddodiadol 15 wythnos i ddechreuwyr yn cychwyn Ionawr 2020 

 

Cyrsiau Traddodiadol unwaith yr wythnos (rhwng 2 a 3 awr yr wythnos) 


Cyrsiau  Dysgu Popeth yn defnyddio y dull arloesol Dadawgrymeg a ddefnyddiwyd ar raglenni teledu Cariad@iaith .  Mae’r cyrsiau yma fel arfer tua 3.5 i 6 awr yr wythnos.


Cyrsiau Bloc Cyrsiau dwys o  2, 3, 4 neu 5 diwrnod (nid yn breswyl)


Sadyrnau Siarad Cyrsiau undydd ar Ddydd Sadwrn

 

Cyrsiau Blasu - ddim ar gael ar hyn o bryd

 

 


Os hoffech drafod pa gwrs fyddai’n addas i chi cysylltwch â ni ar
01745 812287             Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


I gofrestru ar lein cliciwch ar ddolen yng ngholofn olaf ein rhestri cyrsiau neu ewch i https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dod-o-hyd-i-gwrs/

Gallwch hefyd gofrestru drwy lawrlwytho ffurflen gais ei llenwi a dod a hi i’r cyfarfod cyflwyno gyda siec neu arian parod. 

Bydd y ffurflenni cais ar gael ar wefan https://dysgucymraeg.cymru.  

Os ydych am ddefnyddio y dull yma yna cysylltwch ymlaen llaw ar 01745 812287. 

Os nad ydych yn gallu lawrlwytho ffurflen ymlaen llaw yna bydd copïau ar gael yn y cyfarfod cyflwyno.

 

Gostyngiadau a Rhif Côd y Gostyngiadau

 

Cofrestru cynnar :  20% o ostyngiad.  Dyddiad cau 12fed Ionawr 2020

 
Dych19 Dychwelwyr 20%  Dysgwyr sy’n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +.  Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw’r dysgwr yn gymwys.
 
Cynnar20 Ymrestru Cynnar cyn 12fed Ionawr 2020 20%
 
Pen19 Pensiynwyr yn derbyn Credyd Pensiwn - 40% - Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
Myf19 Myfyrwyr yn astudio cwrs hyfforddi gyda Choleg neu Brifysgol - 40% - Cerdyn NUS neu gerdyn adnabod y coleg / y brifysgol i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
Budd19 Credyd Treth Gwaith; Cymhorthdal Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth; Budd-dal Tai/Treth Y Cyngor;
                     Lwfans Byw i’r Anabl; Lwfans Gofalwr; Lwfans Ceisio Gwaith - 40%. Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
Pwysig: Ni ellir defnyddio mwy nag un côd disgownt.
Os ydych yn gymwys ar gyfer mwy nag un o’r codau disgownt uchod defnyddiwch yr un sydd yn cynnig y disgownt uchaf.
 

 

Anghenion Mynediad i'r Anabl 

Os oes gynnoch chi unrhyw anghenion mynediad a wnewch chi gysylltu â ni o flaen llaw, os gwelwch yn dda, er mwyn i ni fedru hwyluso pethau i chi: 01745 812287

 

Am fanylion ynglŷn â dosbarthiadau yn siroedd Y Ffint a Wrecsam cysyllter â’n partner Coleg Cambria ar 01978 267596.

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg